Our Team

Founder Members

Arjun Thapa

Tulshi Laxmi Suwal

Bishnu Timilshina

Anita Shrestha

Suchita Shrestha

Sanjan B. Thapa

Sagar Dahal

Executive Committee Members

Tulshi Laxmi Suwal

President

Narayan Lamichhane

Secretary

Yuvraj Subedi

Treasurer

Amar Kunwar

Member

Dipendra Adhikari

Member

Hari Basnet

Member

Kabita Karki

Member

Prakash C. Aryal

Member

Rameshwor Ghimire

Member

Suchita Shrestha

Member

Kaustuv Raj Neupane

Member

Staff Structure

Sanjan B. Thapa

Director

Sabita Gurung

Program Officer

Ankur Shrestha

Admin and Account Officer

Bishnu Achhami

Research Assistant

Shree D. Shris

Intern

Tejab Pun

Intern

Shyam Kumari Saru

Intern

Pratichhya Shrestha

Intern